Försäljnings & Leveransvillkor

Med eller utan moms?

Priser: Samtliga priser är i SEK exkl. moms, frakt och emballage.

Prislistan är giltig i max 60 dagar efter att ändring meddelats. Vi förbehåller oss rätten till förändring av priser utan föravisering om valutakurser, skatter, importkostnader eller övriga kostnader som vi ej råder över förändras.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter sedvanlig kreditkontroll

Leveranstider: ca 1 – 4 veckor

Leveransvillkor: Fritt vårt lager

Leveransbestämmelser: Enligt NL 92

Reklamation: Transportskador skall anmälas direkt till transportören inom 3 dagar
Affärs & Butiksmaskiner AB ansvarar ej för transportskadat gods.
Övriga reklamationer skall anmälas till oss inom 5 dagar.

Retur: Vid retur av beställd produkt debiteras kunden 20% av fakturerat belopp, förutsatt att varan är i original skick och i ursprungligt emballage. Retur av beställda varor måste alltid föranmälas till ABM. Beställningsvaror/produkt som ej finns på lager tas ej i retur utan särskild överenskommelse med ABM.

Garanti: 2-års garanti. 1-års garanti på CHEF-X & Pacojet.

Garantin omfattar tillverkning- och materialfel.
Garantin omfattar ej förslitningsdetaljer såsom: dörrlister, handtag, remmar, blandningsverktyg eller handhavandefel.
Garantin omfattar Ej heller glas i ugnsdörrar eller återställning av överhettningsskydd eller motorskydd.
För att garantin skall gälla måste Affärs & Butiksmaskiner AB meddelas först innan ett garanti jobb utföres. I annat fall utgår ingen ersättning.
Garantin gäller endast om fullikvid erlagts enligt faktura.
Garantireparationer utföres endast under ordinarie kontorstid. Vid reparationer under jour så debiteras kunden för den extra kostnaden.

Äganderätt: Äganderätten till levererad vara förbehålls Affärs & Butiksmaskiner Försäljnings AB tilldess den blivit tillfullo betald. *

Detta gäller även levererad vara som monterats eller på annat stadigvarande sätt förbundits med egendom tillhörande beställaren eller annan tillhörig egendom.

Övrigt: Affärs & Butiksmaskiner AB förbehåller sig rätten till ändring av teknisk data på denna hemsida och i våran katalog utan föravisering.