STAFF

Sedan 1959 har Staff specialiserat sig på tillverkning av ett brett utbud av kallutrustning. Det är också en av anledningarna varför dem kan åtnjuta deras kunders fulla förtroende och förser dem med maskiner för att tillverka alla möjliga sorters glass. Staff’s filosofi har alltid varit baserad på konstant forskning, utveckling, design av högsta nivå och miljörespekt, vilket gör att företaget kan växa både i Italien och över hela världen och framgångsrikt övervinna svårigheterna på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Erfarenheten och professionalismen som förvärvats under 50 års verksamhet, tillsammans med bidrag från den nya generationen, har gett Staff ännu större vitalitet och entusiasm, som gör att företaget alltid följer med i tiden.

15