Induktionshällar & Wok

Induktion ger mycket hög verkningsgrad, ca 90% av den tillförda energin värmer maten. Köket kan hållas på en lagom nivå och energiförbrukningen hålls till ett minimum.
CookTek’s induktionshällar och induktionswokar kan styras både genom att man ställer in önskad temperatur och genom att reglera effekten direkt vilket ger kocken alla förutsättningar för ett lyckat resultat.
Heritage serien har manuellt vred, LCD display och finns både för infällning samt som fristående bordsmodell.
För infällningmodeller (drop-in) är det viktigt att tänka på att det skall finnas tillräcklig ventilation i utrymmet där den byggs in och att det skall vara fritt 55 mm runt och 150 mm under enheten. För bordsmodeller skall det finnas fritt utrymme 55 mm på alla sidor.
Apogee serien har digital panel med touchkontroller och har även en timer.

36