Integritetspolicy

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Integritetspolicy


Senast uppdaterad den 17-Jun-2022
Datum för ikraftträdande 17-Jun-2022

Denna integritetspolicy beskriver de policyer som Affärs-och butiksmaskiner Försäljning i Stockholm AB, Anläggarvägen 10, 136 44 Stockholm, Sverige, e-post: info@abm-ab.se, telefon: 08-556 218 80 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( abm-ab.se ). ("Tjänsten"). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten godkänner du att din information samlas in, används och lämnas ut i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till samma sak ber vi dig att inte få tillgång till eller använda tjänsten.


Vi kan när som helst ändra denna sekretesspolicy utan föregående meddelande till dig och kommer att lägga ut den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta tillgång till eller användning av tjänsten efter denna tid innebär att du godkänner den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar den här sidan.

 1. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN:

  Vid vissa tillfällen kan vi komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

  1. Namn
  2. Företagsnamn
  3. E-post
  4. Telefonnummer
 2. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION:

  Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  1. Insamling av kundfeedback
  2. Support
  3. Lösning av tvister

  Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det/de ändamål för vilket/vilka vi beviljar samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

 3. HUR VI DELAR DIN INFORMATION:

  Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att begära ditt samtycke, utom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter för följande: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process; (2) för att upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter.
  Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 4. LAGRING AV DIN INFORMATION:

  Vi behåller dina personuppgifter hos oss i 90 dagar eller så länge som vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, t.ex. för att föra register/rapportera i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl, t.ex. för att upprätthålla lagliga rättigheter, förebygga bedrägerier osv. Återstående anonym information och aggregerad information, där ingen av dem identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

 5. DINA RÄTTIGHETER:

  Du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina uppgifter, be oss dela (överföra) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla det samtycke som du gett oss till att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på james@abm-ab.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de begärda personuppgifterna eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de begärda ändamålen, kan det hända att du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter begärdes.

 6. COOKIES OCH LIKNANDE.

  Om du vill veta mer om hur vi använder dessa och om dina val i samband med denna spårningsteknik se vår Cookiepolicy.

 7. SÄKERHET:

  Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för all information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

 8. LÄNKAR TILL TREDJE PART OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION:

  Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna sekretesspolicy behandlar inte sekretesspolicyn och annan praxis för tredje part, inklusive tredje part som driver en webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk i tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

 9. KLAGOMÅL/DATASKYDDSOMBUD:

  Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på Affärs-och butiksmaskiner Försäljning i Stockholm AB, Anläggarvägen 10, 136 44 Handen, Stockholm, Sverige, e-post: james@abm-ab.se. Vi kommer att behandla dina frågor i enlighet med gällande lagstiftning.

Nu går vi in i semesterperioden och ABM kommer att hålla stängt V29, 30 och 31.

Vecka 27 – 28 så håller kontoret öppet 09.00 – 15.00, måndag till fredag.

Vårt externa lager är på plats hela sommaren och kan skicka ut viss utrustning.

För service inom Stockholmsområdet under sommaren kan ni kontakta MD solution
tel. 08-533 327 63 / order@mdsolution.se.
För service i övriga landet kontaktar ni ert lokala serviceföretag.

Under sommaren finns ett begränsat reservdelslager hos MD Solution. Vid eventuella garantijobb så MÅSTE Produktnummer, serienummer samt kontaktuppgifter lämnas vid beställning av arbetet.