Det här avtrycket uppdaterades senast den oktober 23, 2023.

Ägaren till denna webbplats är:

Affärs - & Butiksmaskiner AB Aktiebolag
Anläggarvägen 10
136 44 Handen
Sverige
E-post: info@abm-ab.se
Telefonnummer: 08-556 218 88
VAT ID: SE556557826601

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Affärs - & Butiksmaskiner AB Aktiebolag:

Joakim Seidefors

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på Bolagsverket med licens- eller registreringsnummer:

556557-8266

Vi är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.